Log directory is not writable - please CHMOD ../../e107_plugins/log/logs to 777
Rodovna vas 2
Zamisel o razvoju rodovnih vasi vse hitreje dobiva obliko. Pobuda se razvija, zato bodo prve vasi že kmalu tu. Da bi laže izpeljali zadružne ustanovne procese in da bi imeli boljšo predstavo o pripravljenosti bodočih članov k sodelovanju, te prosimo, da izpolniš spodnji vprašalnik.

Zasebni podatki ne bodo javno vidni, potrebni so samo za našo evidenco.

* Ime in priimek
* Naslov
* Letnica rojstva
* E-pošta
Telefon
Vprašalnik: Življenje v rodovni vasi?
* 1. Ali bi se pridružil/a ustanoviteljem Zadruge in eko-vasi? Si pripravljen/a plačati pristopnino in letno članarino?  da
 ne
2. Ali bi morda raje počakal/a, da se zadeve razvijejo in bi za zdaj bil/a (Če je odgovor na 1. vprašanje 'ne')  pridruženi član
 simpatizer
3. Kako si pripravljen/a pomagati pri ustanovnih prizadevanjih?
 denarni prispevek
 pomoč pri zbiranju sredstev
 delo tajnika-zapisnikarja
 izpolnjevanje razpisne dokumentacije
 stiki z uradi in oblastjo
 urejanje besedil in pisanje
 oblikovanje info-materiala
 fotokopiranje in tiskanje
 drugo
- drugo:
- višina denarnega prispevka  do 50€
 50€-500€
 več kot 500€
* 4. Kako hitro bi se bil/a pripravljen/a pridružiti eko vasi?  takoj
 v roku enega leta
 v roku nekaj let
 takoj ko bo postavljena zasnova vasi
 projektu (še) ne zaupam dovolj da bi se mu pridružil
 drugo
- drugo:
* 5. Si finančno zmožen/na kupiti svoje zemljišče?  Rog 10.000-20.000€
 Primorska ca. 200.000€
 ne
6. Imaš predlog za še kako potencialno lokacijo za vas (poleg Kočevske in Primorske)?
* 7. Kakšna je tvoja družinska situacija?  sem s partnerjem živim z otroki
 sem sam/a živim z otroki
 sem sam/a s partnerjem načrtujem imeti otroke
 sem s partnerjem ne živim z otroki in ne načrtujem več imeti otrok
 sem samski/a želim si zveze
 želim ostati samski/a
- št. otrok
8. Kakšne so tvoje preference glede …
* … oddaljenosti od večjega mesta:  manj kot 10 km
 10-50 km
 več kot 50 km
* … divjine lokacije; raje imam:  zelo divje (preprosta bivališča zemljanke poti odmaknjeno manj dogajanja ...)
 divje a urejeno (urejene hiše srednje odmaknjeno srednje pogosti dogodki ...)
 zelo urejeno (cesta urbanistično umeščene hiše restavracija pogosta dogajanja ...)
* … življenjskega sloga; raje imam:  bolj določena pravila v bolj strnjeni skupnosti
 bolj liberalna pravila v bolj odprti skupnosti
* Ključno se mi zdi, da bi bila v vasi kmalu tudi:
 skupno poslopje
 dvorana za skupna srečanja
 zasebne hiše
 zadružna pisarna
 šola
 trgovina
 drugo
- drugo
* 9. Kako ocenjuješ dosedanje delo skupine?  odlično
 dobro
 srednje
 pomanjkljivo
 slabo
10. Druga priporočila, komentarji:
* zahtevana polja